Digitala bokcirklar

Önskar du också delta i fördjupande bokdiskussioner, träffa nya människor, få öva på att reflektera kring ditt läsande och kanske borra ner dig i ett visst ämne?
Då är mina digitala bokcirklar något för dig! Du behöver inte ha vana av att bokcirkla för att vara med, jag kommer tillhandahålla stöd och hjälp längst vägen i form av diskussionsfrågor och anvisningar.

Var äger bokcirklarna rum?
De digitala bokcirklarna kommer att äga rum i verktyget Zoom, där vi diskuterar böckerna både i mindre grupper och i helgrupp.
 
Hur går det till?
Varje bokcirkel har fyra (4) träffar, träffarna pågår i 1,5h per gång och vi ses varannan vecka. Vi läser fyra böcker per cirkel och det är en bok per tillfälle som diskuteras. Träffarna inleds med en presentationsrunda samt inledande samtal om läsupplevelsen, sedan delas ni som deltagare in i mindre grupper om tre till fyra stycken i varje grupp då boken diskuteras mer ingående. Efter en kort paus återsamlas vi i helgrupp och grupperna delar med sig av vad som kommit upp i gruppdiskussionen. Därefter avslutas träffen med att jag ger några boktips i relation till den lästa boken till just den träffen och under cirkelns gång kommer det även ett besök. Det kan vara en förläggare eller någon annan person med anknytning till boken eller cirkelns tema.

Antal deltagare och pris
Det finns 11st platser i varje bokcirkel och det kostar 750kr inkl. moms att delta per cirkel.
Böckerna köper eller lånar du som deltagare själv och det kommer så långt det går att vara böcker som finns både som ljudbok och tryckt bok. Först till kvarn gäller och du kommer få ett bekräftelsemejl om du fått plats efter att du anmält dig. Då får du även information om hur du betalar in deltagaravgiften.

Här nedan kan du läsa vilka bokcirklar som ges i vår samt anmäla dig.
 

Länge leve den tunna boken

Tegelstenar i all ära men jag imponeras mycket mer av författare som skriver kort och koncist. Tänk dig att bemästra konststycket att berätta en fullmatad och mångfacetterad historia med få ord. De böcker vi kommer läsa innehåller dessutom många intressanta aspekter att diskutera.

Hellre lite skit i hörnet

Städat har vi gjort i alla tider. Inte allt för ofta har detta varit något främst kvinnor ägnat sig åt både i det privata hemmet och genom att städa åt andra. I denna bokcirkel läser vi såväl romaner som en biografi och en modern klassiker som alla behandlar att vara städerska. För är det något vi tycks ha svårt för så är det lite skit i hörnet.