Sylvia Plath – härlig eufori eller en glaskupa?

Plath är en författare med kultstatus, hon är ihågkommen både för dina böcker som för sitt privatliv och kanske då främst för sin död. I bokcirkeln borrar vi ner oss i båda dessa sidor av henne. Vi läser klassikern Glaskupan, hennes poesi och dagböcker samt en nyskriven roman som med fantasin tar avstamp i Plaths sista år i livet. Vill du djupdyka i ett författarskap så är detta bokcirkeln för dig!

Vilka böcker läser vi i denna bokcirkel?
  • Glaskupan av Sylvia Plath
  • Ariel av Sylvia Plath
  • Eufori av Elin Cullhed
  • Dagböcker och anteckningar av Sylvia Plath
Vilka datum och tider ses vi?
  • 25 mars, kl: 19.00- 20.30
  • 8 april, kl: 19.00- 20.30
  • 22 april, kl: 19.00- 21.00 (gästas av författaren Elin Cullhed)
  • 6 maj, kl: 19.00- 20.30
Var äger bokcirklarna rum?
De digitala bokcirklarna kommer att äga rum i verktyget Zoom, där vi diskuterar böckerna både i mindre grupper och i helgrupp.
 
Hur går det till?
Varje bokcirkel har fyra (4) träffar, träffarna pågår i 1,5h per gång och vi ses varannan vecka. Vi läser fyra böcker per cirkel och det är en bok per tillfälle som diskuteras. Träffarna inleds med en presentationsrunda samt inledande samtal om läsupplevelsen, sedan delas ni som deltagare in i mindre grupper om tre till fyra stycken i varje grupp då boken diskuteras mer ingående. Efter en kort paus återsamlas vi i helgrupp och grupperna delar med sig av vad som kommit upp i gruppdiskussionen. Därefter avslutas träffen med att jag ger några boktips i relation till den lästa boken till just den träffen och under cirkelns gång kommer det även ett besök. Det kan vara en förläggare eller någon annan person med anknytning till boken eller cirkelns tema.

Antal deltagare och pris
Det finns 11st platser i varje bokcirkel och det kostar 750kr inkl. moms att delta per cirkel.
Böckerna köper eller lånar du som deltagare själv och det kommer så långt det går att vara böcker som finns både som ljudbok och tryckt bok. Först till kvarn gäller och du kommer få ett bekräftelsemejl om du fått plats efter att du anmält dig. Då får du även information om hur du betalar in deltagaravgiften.